• Expo

Deskripsi

Pada akhir program Peserta diberikan wadah dan kesempatan untuk mengenalkan produk & brand mereka, setelah selama kurang lebih 2,5 bulan mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Acara expo dikemas bersama agenda Pekan Raya Pegadaian yang dilaksanakan di 12 wilayah Indonesia secara serentak.

Dokumentasi Expo

Balikpapan

Bandung

Denpasar

Jakarta 1

Jakarta 2

Makassar